نوویریت® (®Novyrate)

 

بوتیرات سدیم پوشش‌دار-آهسته رهش

راهکاری بهینه جهت پشتیبانی از سلامت و یکپارچگی روده

افزایش پتانسیل ژنتیکی دام‌ها تنش چشمگیری بر دستگاه گوارش وارد می‌کند که اغلب منجر به روند هضم و جذب مواد‌ مغذی، کمتر از حالت بهینه می‌شود. تاثیر منفی استفادهی کمتر از حالت بهینه از خوراک، اثر قابل توجهی بر حیات اقتصادی واحد پرورشی دارد. بوتیرات سدیم یک جزء مهم جیره است که می‌تواند به تعادل و تحریک میکروفلور رودهی سالم کمک کند.

بوتیرات سدیم منبع انرژی ترجیحی برای رشد و نگهداری سلول‌های روده‌ای بوده که با افزایش طول پرزهای (Vili) روده و افزایش سطح جذب، بهبود رشد را در پی خواهد داشت، همچنین با انتشار ساده به درون سیتوپلاسم دیوارهی باکتری‌های خانوادهی انتروباکتریاسه (سالمونلا، ای­کولای و ...) رشد  آنها را مهار می‌کند. بوتیرات سدیم در بخش‌های انتهایی روده با اتصال به گیرنده‌های ویژهی یاخته‌هایی که پپتایدهای دفاعی میزبان را رها می‌نمایند، توانایی غلبه بر عفونت‌های باکتریایی را افزایش می‌دهد. افزون بر این، مونوسیت‌های اولیه را در مغز استخوان و ماکروفاژها را در طحال، ژژنوم و رودهی کور برانگیخته و بدین وسیله سامانهی ایمنی را تقویت می‌نماید. با کند نمودن زمان تخلیهی معده/ سنگدان عبور مواد غذایی را نیز بهینه نموده، جذب آب و الکترولیت‌ها را افزایش داده و در نتیجه بستر را خشک‌تر می‌نماید. پوشش‌دار کردن اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، افزون بر اینکه سبب انتشار آن در تمامی بخش‌های دستگاه گوارش می‌شود، از انتشار بوی نامطبوع آن‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

تاثیر این اسیدهای چرب، پس از ترکیب با خوراک، به توانایی آنها در رسیدن به بخش‌های انتهایی دستگاه گوارش بستگی دارد. فناوری "ریز پوشش‌دار کردن" بر اساس "رهاسازی آهسته" در محصول نوویریت® (®Novyrate) برای محافظت از اسیدهای چرب زنجیرهی متوسط، راهی ایمن برای مقابله با این چالش است.

 

 • مزایا
 • با فراهم کردن منبع انرژی آسان، از نمو سلول‌های پوششی پشتیبانی می‌کند.
 • افزایش نمو پرزی یاخته‌های پوششی روده بوسیلهی برانگیختن رشد پرزها
 • مهار تکثیر باکتری‌ها
 • برانگیختن توانایی حیوان در غلبه بر عفونت‌های باکتریایی
 • با اثر مثبت بر الگو و توازن میکروارگانیسم‌ها، سامانهی ایمنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 • افزایش قابلیت هضم مواد مغذی
 • برانگیختن ترشح آنزیم‌های گوارشی
 • تعدیل میکروارگانیسم‌های مجرای روده
 • افزایش یکپارچگی یاخته‌های پوششی روده
 • توصیه‌ی مصرف
 • خوراک آماده: 1–0.25 کیلوگرم در تن خوراک
 • نیمچه‌ی گوشتی: 1–0.25 کیلوگرم در تن خوراک
 • مرغان تخمگذار: 0.5–0.25 کیلوگرم در تن خوراک
 • مرغان مادر: 1 کیلوگرم در تن خوراک
 • بوقلمون: 1 کیلوگرم در تن خوراک
 • گوساله: 3 - 15 گرم به ازای هر راس در روز (1 - 3 کیلوگرم در تن خوراک)
 • حیوانات خانگی: 5 - 7 کیلوگرم در تن خوراک

 

 

 • تولیدکننده

             شرکت اینوواد® بلژیک

            دارای گواهی‌های

 • GMP
 • FAMI-QS
 • Feed Hygiene Legislation
 • FAVV – Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain

       

نوویریت® (®Novyrate)

  تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)، خیابان هفتاد و دوم،پلاک2

  88064426-8 (021)

  88064425 (021)

  info@parssoufi.com

مکمل‌های دارویی و افزودنی‎های خوراک

ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه خوراک

اخبار


تمامی حقوق برای پارس ژیوار صوفی محفوظ است.